Mousee

Mousee

Insee – Zaawansowane narzędzie do monitorowania szkodników

Nasza firma korzysta z zaawansowanego oprogramowania Insee, które zapewnia kompleksowe monitorowanie i zarządzanie procesami zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami. Aplikacja oferuje szereg funkcji, które usprawniają i automatyzują procesy podczas działań w naszej firmie.

Funkcje Oprogramowania Insee to min:

Elektroniczna Dokumentacja: Zapewniamy klientom dostęp do elektronicznej dokumentacji DDD, umożliwiając szybkie i wygodne korzystanie z niej.

Raporty z Inspekcji i Interwencji w formie PDF: Wykorzystując aplikację Insee, prowadzimy inspekcje na obiektach klientów. Raporty zawierają szczegółowe dane, takie jak ilość złapanych szkodników, wykonane czynności, zdjęcia oraz nasze rekomendacje - stanowią one kompleksową analizę działań podejmowanych na obiekcie, umożliwiając lepsze zrozumienie sytuacji oraz pełne podsumowanie przeprowadzonych inspekcji i interwencji.

Szybkie Zgłaszanie i Reakcja na Niezgodności Obiektowe: Aplikacja umożliwia naszym klientom i technikom natychmiastowe zgłaszanie niezgodności na obiekcie, co skutkuje szybką reakcją i eliminacją potencjalnych problemów.

Dostęp do Różnorodnych Statystyk : System zapewnia rozbudowane statystyki złapanych szkodników oraz wykonywanych czynności, umożliwiając lepsze zrozumienie i analizę podejmowanych działań.

Harmonogram Pracy: System oferuje narzędzie do zarządzania oraz informowania klientów i naszych pracowników o cyklu pracy, zapewniając transparentność i efektywne planowanie działań.

Heatmapa z oznaczonymi punktami monitorowania szkodników: Funkcja Heatmapy umożliwia wizualizację obszarów obiektu, na których znajdują się pułapki monitorujące szkodniki. Dzięki tej funkcji możliwe jest szybkie zlokalizowanie obszarów szczególnego zagrożenia i podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych.

Korzystanie z oprogramowania Insee stanowi kluczowy krok ku innowacyjnemu podejściu w ochronie obiektów przed szkodnikami. To narzędzie umożliwia szybką reakcję i skuteczne zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami, podnosząc innowacyjność rangę naszej firmy.