Deratyzacja

Strona główna Oferta Deratyzacja

Deratyzacja

Deratyzacja to metoda walki z kretami, karczownikami oraz innymi gryzoniami, takimi jak myszy, szczury, nornice.

Oprócz tego, że gryzonie niszczą uprawy i plony oraz są realnym zagrożeniem dla magazynów żywności, przenoszą również niebezpieczne bakterie, które mogą być źródłem zbiorowych zachorowań i epidemii.

Obecność gryzoni jest także zagrożeniem dla drewnianych konstrukcji budowlanych, a także gumowych przewodów samochodów i maszyn rolniczych oraz budowlanych.

Zakres usług deratyzacji to między innymi:

  • deratyzacja kanalizacji
  • deratyzacja terenów otwartych, takich jak np: parki, skwery, sady
  • deratyzajca obiektów mieszkalnych oraz przemysłowych
  • przeprowadzanie powszechnej akcji deratyzacyjnej